FVGO en DVGO leggen fundamenten voor paramedische federatie

DVGO EN FVGO LEGGEN FUNDAMENTEN VOOR PARAMEDISCHE FEDERATIE

Afgelopen week heeft het FVGO bestuur samen met het aantredende bestuur van de DVGO, de Diëtisten Vereniging Gooi en Omstreken de basis gelegd voor samenwerking in een Paramedische Federatie Gooi en Omstreken, de PFGO.

Tijdens een ontspannen, maar intensieve bijeenkomst is onder meer gesproken over platte zaken als de naamgeving van het samenwerkingsverband en de vestigingsplaats, of we een lang of kort boekjaar voeren en nog wat van dergelijke afspraken. En natuurlijk de meer wezenlijke punten als de gezamenlijke doelstelling, de missie en visie, over mandatering en ook belangrijk: de plaats van de Federatie in onze eigen FVGO en de DVGO i.o.

Want we blijven immers na de vorming van de Federatie als zelfstandige verenigingen bestaan, zoals we dat tijdens onze jongste FVGO ALV ook hebben toegelicht. We zijn vooraf niet over één nacht ijs gegaan (voor zover dat in dit seizoen al zou kunnen) en we hebben ons inhoudelijk goed laten adviseren door adviesbureau Raedelijn en door een gespecialiseerde notaris die de juridisch-bestuurlijke kant van de samenwerking met ons heeft doorgesproken.

Aan de hand van beide adviezen zijn nu alle mogelijke relevante zaken besproken en benoemd en het doet mij een groot plezier jullie te kunnen melden dat we daar in goede harmonie en in een zeer positieve sfeer uit zijn gekomen. De gemaakte afspraken worden op dit moment door Lars Luijkx van Raedelijn en door mij geredigeerd en in fijn Nederlands opgeschreven, zodanig dat daarmee door de notaris de oprichtingsakte en de statuten kunnen worden opgesteld. Wij gaan er vanuit dat deze er vóór 1 oktober aanstaande ligt, nog binnen de gestelde termijn en daar zijn we heel blij mee.

Voor degenen die nog eens willen zien waarom deze actie is ondernomen, verwijs ik graag nogmaals naar de voor leden toegankelijke toelichting en presentatie van ons bestuurslid Jan Willem Gort, via ons mailadres: info@fvgonet.nl  Later ook via de inlog op de site.  We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en de vervolgstappen.

Verder hebben wij in een aparte FVGO bestuursvergadering nieuwe vergaderdata voor na de vakantieperiode afgesproken, zie elders op de site. En we gaan natuurlijk ook door met het plannen- en de uitwerking van de bijeenkomst voor de FVGO Netwerkbesturen voor de Herfstvakantie.

Ik wens jullie alvast een goede vakantieperiode toe, waar nodig informeren we jullie uiteraard tussentijds nog via de site en de mail. Mede namens het bestuur een hartelijke groet,

Albert Bek, Voorzitter FVGO