Informatie

DVGO is een samenwerkingsverband van diëtisten in de regio Gooi en Omstreken. De samenwerkingsvorm in verenigingsverband maakt de organisatie toegankelijk voor alle praktiserende diëtisten in bovengenoemde regio.

De vereniging stelt zich ten doel de praktijkvoering door haar leden te ondersteunen op het gebied van de diëtistische zorg en het versterken van de marktpositie van haar leden in het zorgstelsel, en in onderhandelingen met andere (markt)partijen, maar ook in het bevorderen van alle belangen van haar leden die voortvloeien uit de uitoefening van hun praktijk.

De vereniging richt zich in het bijzonder op de praktijkuitoefening in het kader van ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg, maar ook in het ontwikkelen van kwalitatieve- en innovatieve diëtistische zorg door de leden die aansluit op de geldende zorgstandaarden en zorgvraag en is gericht op een regio dekkend netwerk van samenwerking.

plaatje-3-klein