Missie

Centraal uitgangspunt voor de DVGO is de zorgbehoevende inwoner in onze regio. Vanuit die optiek ondersteunt de DVGO de paramedici in het algemeen en de diëtisten in het bijzonder op al die vlakken waarin het boeken van succes als praktijk en als individueel beroepsbeoefenaar lastig of niet mogelijk is. Zoals het opzetten van regionale kwaliteitsketens met bijbehorende protocollen en het regelmatig voeren van gesprekken met stakeholders namens de leden.

De nieuwe, door het bestuur voorgestane manier van werken, is gebaseerd op samenwerking. Op die manier ondersteunt de DVGO de zelfregulering van zorg binnen de diëtetiek in de regio met als doel dat er efficiënter kan worden gewerkt

De DVGO heeft de ambitie zich door te ontwikkelen tot een aanspreekbare organisatie voor de diëtisten in de regio en een solide samenwerkingspartner voor de andere (eerstelijns) zorgprofessionals en stakeholders in de regio

Visie

De DVGO wil, vanuit het patiënt perspectief, de diëtisten in de regio Gooi en Omstreken optimaal ondersteunen in het leveren van betere gezondheid voor de inwoners van de regio, optimale kwaliteit van zorg met een hoge kostenefficiency en als aansprekende organisatie belangen behartigen.

plaatje-2-klein