Verwijsprocedure SLIMMER

Zowel de patiënt als de huisarts of POH kan een verwijzing voor de GLI bespreekbaar maken. De huisarts (of POH) bekijkt samen met de patiënt of hij of zij aan de verwijscriteria voldoet.

Inclusiecriteria GLI SLIMMER mei 2020.pdf

Als een verwijzing op zijn plek is en de patiënt gemotiveerd, dan verwijst de huisarts de patiënt door naar de SLIMMER leefstijlcoach middels de hiervoor bestemde verwijsbrief.

Verwijsbrief GLI SLIMMER website definitief.pdf

De huisarts laat de patiënt tevens een toestemmingsverklaring tekenen t.b.v. GGD onderzoek naar de effecten van SLIMMER.

Toestemmingsverklaring-deelnemer-SLIMMER-GLI (1).pdf

De patient krijgt de verwijzing en een kopie van de toestemmingsverklaring op papier mee en meldt zichzelf telefonisch aan bij de leefstijcoach van de locatie naar keuze (zie contact SLIMMER teams).

Na de intake bepalen de leefstijlcoach en de patient samen of zij het 2-jarige traject aangaan. De Leefstijlcoach zorgt ervoor dat verslaglegging wordt gedaan in het GLI-board van C-boards. Indien de patient toestemming geeft, krijgt het betrokken SLIMMER team inclusief de huisarts en/of de POH inzage in dit digitale dossier.