GOOISE DIËTISTEN EN FYSIOTHERAPEUTEN SAMEN IN DE REGIO

Het is zover. Na maanden van intensieve voorbereiding hebben we deze week een handtekening gezet onder de akte van oprichting.

Hieronder de tekst van het persbericht zoals dat deze week naar diverse instanties is verstuurd. We hadden het uiteraard al bij jullie aangekondigd en tijdens de jongste ALV toegelicht, maar nu is de oprichting dan toch een feit.

Deze week is in de zorgsector voor het Gooi geschiedenis geschreven met de vorming van de eerste regionale Paramedische Vereniging Gooi-en Omstreken, kortweg de PVGO.

Een bijzondere samenwerking tussen twee bestaande Verenigingen van Fysiotherapeuten en Diëtisten. Uniek, omdat niet eerder op deze schaal en in deze regio zó nauw wordt samengewerkt tussen twee disciplines in de paramedi. De initiatiefnemers van de samenwerking hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de totstandkoming van deze coöperatie, die inmiddels ook officieel is vastgelegd bij de notaris.

De patiënt staat natuurlijk centraal en de nieuwe PVGO heeft als eerste en belangrijkste doelstelling de kwaliteit van de multidisciplinaire (meervoudige) en regio-dekkende zorg in de eerste lijn te optimaliseren en te coördineren. De juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners van het Gooi. De twee kersverse PVGO partners  met respectievelijk meer dan 60 fysiotherapiepraktijken en meer dan 20 diëtetiek-praktijken die zijn aangesloten in het Gooi en Omstreken bundelen hier niet alleen hun gezamenlijke kennis, maar ook hun kracht als netwerken in de zorg. En wel zodanig dat zij ook als serieuze gesprekspartner kunnen deelnemen in het bestaande en komende regionale overleg met andere zorgverleners en instanties als gemeenten en zorgverzekeraars, zoals de recente ontwikkelingen in politiek Den Haag dat ook laten zien.

Dit vergt natuurlijk groot vertrouwen van alle betrokken partijen. Niet alleen in onderlinge collegiale verhoudingen, maar ook vertrouwen in de professionaliteit van de diverse beroepsgroepen. Beide verenigingen die dit initiatief nu genomen hebben, kunnen bogen op een historie die hun bestaansrecht al ruimschoots heeft bewezen, zowel in een professionele structuur als in een degelijke bestuursstructuur. Beide initiatiefnemers hebben zich om dit nog eens te onderstrepen bij de voorbereidingen van hun samenwerking laten adviseren door het bureau Raedelijn uit Utrecht dat zich specialiseert in deze (regionale) samenwerkingsprojecten in de zorg.

De PVGO gaat er dan ook vanuit van deze  nieuwe paramedische federatie vaste gesprekspartner wordt bij het reguliere overleg met soortgelijke krachtenbundelingen in de zorg, zoals die van de huisartsen in het Gooi, in de GHO-GO verenigt en de samenwerkende apothekers in de SAGO. De paramedische PVGO verwacht veel van de toekomstige samenwerking en sluit ook niet uit dat zich in de toekomst meer paramedische specialismen bij deze coöperatie zullen aansluiten.

‘Wat je ziet is dat er onder invloed van allerlei ontwikkelingen in de sector een hele nieuwe dynamiek ontstaat vanuit de aanvankelijk monodisciplinaire verenigingen die zich voornamelijk naar binnen gericht opstelden naar een meer naar buiten tredende, ‘nieuwsgierige’ ook op andere disciplines gerichte club. En met een brede, open blik die gefocust is op kwaliteitsverbetering, die altijd redeneert vanuit de patiënt. Dat werkt ook in creatieve zin door en leidt tot verrassende dwarsverbanden die niet eerder en op deze wijze (en op deze schaal!) zijn gelegd’ aldus Jan Willem Gort, bestuurder van twee gezondheidscentra in Huizen na ondertekening van de PVGO oprichtingsakte in Utrecht.

Albert Bek

Voorzitter FVGO

DVGO_oud